Browsed by
Category: Juridik

Ökar brottsligheten?

Ökar brottsligheten?

Brottsförebyggande rådet släppte idag den preliminära statistiken över anmälda brott under första halvåret 2017. Den finns att läsa här. Statistiken innefattar alla anmälningar som registrerats av Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket.

Genom att läsa kommentarsfälten på Facebook eller genom att delta i diskussionerna kring fikaborden får man lätt uppfattningen att brotten och otryggheten ökar. Den upplevda otryggheten bland många kan ha ökat, kanske på grund av hur lättillgängliga nyheter blivit. Inte minst genom tillkomsten av appnotiser som skickas ut sekunder efter polisen underrättats om slagsmål eller andra brott. Den statistik som idag presenterats ger dock en annorlunda bild.

Alla jämförelser nedan sker med första halvåret 2016 och texten nedan ska ses som en kortfattad snarare än en uttömmande sammanfattning.

Totalt anmäldes 731000 brott. Jämfört med första halvåret 2016 innebär det en minskning med 2 % motsvarande 17000 brott. 

Brott mot person är brott som skett gentemot en enskild person eller dennes intressen. Det innefattar bland annat misshandel, olaga hot och sexualbrott. Inledningsvis kan konstateras att brott mot person under första halvåret 2017 ökat med 8 %. BRÅ förklarar detta med att statistik kring den nya brottstypen olovlig identitetsanvändning (ID-kapning) började föras först i och med 2017. Brottstypen räknas numera in som brott mot person istället för bedrägeribrott.  Ökningen motsvarar alltså tillkomsten av den nya brottstypen. Bedrägeribrott minskade då med 10 %. Antalet anmälda brott mot person minskar istället med 2 % om man, likt BRÅ, räknar bort den nya brottstypen olovlig identitetsanvändning.

Misshandelsbrotten har minskat med 7 %. Nerbrutet på könen är minskningen 5 % och 10 % för kvinnor respektive män. Glädjande är att kvinnofridsbrotten minskat med 6 %. På en tioårsperiod har antalet anmälda kvinnofridsbrott minskat med 32 %. Anmälningar av olaga hot och ofredanden har under första halvåret 2017 minskat med 2 % respektive 3 %.

Den allra vanligaste formen av brott i Sverige är stöld- och tillgreppsbrott. I begreppet tillgreppsbrott innefattas alla brott där någon olovligen tar det som tillhör någon annan. Stöld- och tillgreppsbrotten har minskat med 4 %. Jämfört med motsvarande period 2008 anmäldes 14 % färre brott.

Många av oss studenter som cyklar är ofta oroade över att få den stulen. På lång sikt har stöld av fordon minskat drastiskt. Bilstölder har minskat med 2 % och stöld ur bilar har minskat med 1%. Jämfört med motsvarande period 2008 har brotten minskat med 58 % respektive 39 %. Cykelstölderna har på kort sikt minskat med 4 % och på lång sikt 6 %.

Butiksstölder och snatteri brukar ofta toppa statistiken inom tillgreppsbrott. Jämfört med 2016 har det skett en minskning med 10 % och på en tioårsperiod med 28 %.

Även butiksrån har minskat med 9%. På kort sikt märks annars inga större skillnad när det gäller rån. Desto större blir skillnaden vid en jämförelse med 2008. Antalet bankrån har till exempel minskat från 91 anmälda brott år 2008 till 6 anmälda under 2017. Skadegörelser har minskat med 14 %.

Trendavvikarna

Bostadsinbrotten har ökat med 3 %. Störst avvikelser i trenden där en stor uppgång går att bevittna är narkotikabrotten med 8 % ökning och sexualbrotten som ökat med 4 %.

Sammanfattning

Även om det är glädjande med minskningar bör man vara försiktig med att dra alldeles för stora slutsatser. Olika händelser kan på kort sikt påverka statistiken och det är också viktigt att minnas att statistiken berör anmälda brott. Inte alla anmälda brott visar sig vara brott, och inte alla brott anmäls. Obligatoriskt att nämna är också att anmälningsbenägenheten för sexualbrott i Sverige jämfört med andra länder fortsätter att vara hög. Vi har dessutom en mer omfattande definition av sexualbrott än de flesta länderna.  Generellt kan man glädjas åt att brottsligheten i allmänhet minskar och att utvecklingen varit positiv från 2008 då mätningen börjades fram till idag.

Det är värt att komma ihåg nästa gång domedagsprofeterna är igång med retoriken om systemkollapsen.